Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Yaşadığımız topraklar üzerinde kurulduğu bilinen ilk imparatorluk olan Hititler zamanında, hekimlik bir meslek olarak tanınmıştır. Binlerce yıldır bu topraklarda tababet layığı ile icra edilmektedir. Maalesef, son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, hekimlik mesleğini yapmayı güçleştirmektedir. Ekonomik problemlerin yanında maalesef cehaletin neden olduğu hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri tüm tıp camiasını en hafif tabiri ile üzmektedir. Ancak hiçbir güç mesleğimizi yapmaktan bizleri alıkoyamayacaktır. 

Kendi içerisinde ciddi hukuki ve ekonomik haksızlıklar içeren, hekimlere yönelik “Malpraktis yasası” hekimlik mesleğine zarar vermektedir. 

Sağlık çalışanlarının hak ettikleri özlük haklarına ve ekonomik düzeye en kısa sürede kavuşması, “Malpraktis yasası”nın yeniden düzenlenmesi ve en önemlisi, sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin acil olarak hayata geçirilmesi en büyük beklentimizdir. 

Saygılarımızla  

Tunç Öktenoğlu
SPSCG YK adına  Diğer Haberler
 LookUs & Online Makale