Ana Sayfa : Eğitsel Aktiviteler : Yayınlar

Yayınlar

Kaynak Kitaplar Serisi - 3 MİNİMAL İNVAZİV
Editörler: Tunç ÖKTENOĞLU, Özkan ATEŞ, Murat KALAYCI, Nail ÖZDEMIR, Mehmet SEÇER, Ahmet Gürhan GÜRÇAY, Semih Kıvanç OLGUNER

Kaynak Kitaplar Serisi - 2 TÜMÖR
Editörler: Ali DALGIÇ, Mesut YILMAZ, Şeref DOĞAN, Ahmet DAĞTEKİN, Ahmet Gürhan GÜRÇAY, Onur YAMAN, Cumhur KILINÇER

Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt:30 Sayı:3 Yıl:2020
Editörler: Cem Yılmaz, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, Selim Ayhan, Erdinç Civelek, Emrah Çeltikçi, Uygur Er, Bora Gürer, Ender Köktekir, Emre Özkara, Fikret Şahintürk

Yaşlanan Omurga
Editörler: Serkan Şimşek, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, Ahmet Dağtekin, Kudret Türeyen, Serdar Işık, Cüneyt Temiz, Eda Gürçay, Onur Yaman, Ahmet Gürhan Gürçay

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Revizyon Yaklaşımları
Editörler: Cüneyt Temiz, Serkan Şimşek, Kudret Türeyen, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, H. Serdar Işık, Ahmet Dağtekin

Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları
Editörler: Kadir KOTİL, Cüneyt TEMİZ, Erkan KAPTANOĞLU, Tahsin ERMAN, Özkan ATEŞ, Ali DALGIÇ, İlker SOLMAZ

Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı
Editörler: Ali DALGIÇ, Cüneyt TEMİZ, Kadir KOTİL, Erkan KAPTANOĞLU, Özkan ATEŞ, Tahsin ERMAN, İlker SOLMAZ
Omurga ve Omurilik Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitörizasyon
Editörler: Murat ZİNNUROĞLU, Hakan EMMEZ, Ali DALGIÇ
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları No:17

Minimally Invasive Spine Surgery Current Aspects
Editörler: Ali ARSLANTAŞ, Sedat DALBAYRAK, Serkan ŞİMŞEK, Sedat ÇAĞLI, Cumhur KILINÇER, Murat COŞAR, A.Fahir ÖZER
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları No:13

Temel Spinal Cerrahi
Editörler: A.Fahir ÖZER, Ali ARSLANTAŞ, Sedat DALBAYRAK
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları No:13

Principles of Spine Surgey
Editörler: A.Fahir ÖZER, Ali ARSLANTAŞ, Sedat DALBAYRAK
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları No:13

Omurga ve Omurilik Tümörleri
Editörler: Sedat DALBAYRAK, Erkan KAPTANOĞLU, Serkan ŞİMŞEK, Özkan ATEŞ, Ali DALGIÇ
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları No:16

Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi "Güncel Yaklaşımlar"
Editörler: Ali ARSLANTAŞ, Sedat DALBAYRAK, Serkan ŞİMŞEK, Sedat ÇAĞLI, Cumhur KILINÇER
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları No:13

Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri
Editörler: Alparslan ŞENEL, Süleyman ÇAYLI, Sedat DALBAYRAK, Cüneyt TEMİZ, Ali ARSLANTAŞ
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları No:11

Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon
Editörler: Alparslan ŞENEL, Süleyman ÇAYLI, Sedat DALBAYRAK, Cüneyt TEMİZ, Ali ARSLANTAŞ
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları

Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı
Editör: Prof. Dr. Kemal KOÇ
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları

Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı
Editör: Prof. Dr. R. Kemal KOÇ
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları

Periferik Sinir Cerrahisi
Editörler: Prof. Dr. Nusret DEMİRCAN
Prof. Dr. Mehmet ZİLELİ

Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları
Editörler: Prof. Dr. Murat HANCI
Doç. Dr. Sedat ÇAĞLI

Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları

Spinal Enstrümanyasyon
Editör: Doç. Dr. Sait NADERİ
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları

Spinal Biyomekaniğin Temelleri
Editörr: Doç. Dr. Sait NADERİ
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları

Spinal Füzyon
Editör: Prof. Dr. Selçuk PALAOĞLU
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları

Spinal İnfeksiyonlari
Editörr: Prof. Dr. Selçuk PALAOĞLU
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu Yayınları

Spinal Tümörler
Editör: Prof. Dr. A. Fahir ÖZER
Logos Yayınları

Lomber Disk Hastalığı
Editör: Prof. Dr. A. Fahir ÖZER
Logos Yayınları

 

 LookUs & Online Makale