Ana Sayfa : Hakkımızda : Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu

ÜYELİK

Üyeler:
SPSCG üyesi, spinal ve periferik sinir cerrahisi konusunda özel ilgi duyan, bu konudaki deneyim ve birikimini artırmak ve paylaşmak isteyen kimselerdir. Üyelik tipleri aşağıdaki gibidir:

Aktif üyelik: TNDer üyeleri madde 3.3'ün gereklerini yerine getirdikleri takdirde aktif üye olabilirler. Aktif üyeler genel kurulda SPSCG'nun yönetim kurulunun oluşturulmasında oy kullanma hakkını elde ederler. Üyeler ayrıca görevlendirildikleri komitelerde aktif olarak yer alırlar. Grup üyeleri SPSCG'nun düzenleyeceği kongre, sempozyum, panel, kurs, toplantı, bilgilendirici döküman ve çeşitli hizmetlerden indirimli yararlanırlar.

Fahri üyelik:  Dünya’da ve Türkiye'de spinal ve periferik sinir cerrahisinin gelişimine katkıda bulunan ancak TNDer üyesi olmayan kişiler yönetim kurulunun onayı ile SPSCG üyesi olabilirler.

Üyelik başvuruları
Üyelik için başvurular, TNDer SPSCG yönetim kuruluna yapılır. Aday üyelik başvuruları yönetim kurulunca değerlendirilir, uygun adayların üyelikleri onanır.

Üyelik koşulları:
Gruba üye olmak ve üyeliğinin devamı için aşağıdaki tüm şartlara sahip olmak gereklidir.

 • TNDer üyesi olmak ve TNDer üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
 • Spinal ve / veya periferik sinir cerrahisi ile ağırlıklı olarak uğraştığını beyan etmek
 • Spinal ve / veya periferik sinir cerrahisi alanı ile ilgili yayınlanmış bir makale, kitap bölümü veya bildiride yer almak
 • TNDer SPSCG'nun düzenlediği temel eğitim kursunu  tamamlamış veya sertifikalı spinal cerrahi toplantılarına (sempozyum, ileri kurs, temel kurs, entrümantasyon kursu, bölgesel toplantı vb.) en az üç kez katılmış olmak
 • TNDer SPSCG'nun en az iki üyesinin yazılı referansına sahip olmak
 • Başvuru belgeleri
 • Üyelik başvuru formu
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • İmzalı referans mektupları
 • Spinal ve periferik sinir cerrahisi ile ilgili çalışmalarını içeren CV
 • Toplantı katılım belgeleri

Çekinceler:
SPSCG üyeliği, hastaları ameliyat etmek için üyenin özelliklerini arttırmaz. Üyeler, SPSCG üyeliklerini ticari reklam aracı olarak kullanamazlar.

Üyelikten çıkarılma ve askıya alma koşulları:

 • TNDer üyeliğinden çıkarılmış olmak
 • TNDer tüzüğü, TNDer SPSCG yönergesine ve mesleki etik kurallara uymamak ve bununla ilgili ceza almış olmak.
 • SPSCG'nun üyesi olduktan sonra, her yıl SPSCG’nun düzenlediği sertifikalı toplantılara (sempozyum, temel kurs, ileri kurs, vb.) son 3 yılda katılmamış olanların üyeliği -gerekli şartlar oluştuğunda tekrar dönmek üzere- askıya alınır. Askıya alınan üye genel kurulda oy kullanamaz, seçilemez ve komisyonlarda görev alamaz.
 • Üyelikten çıkarılma ve üyeliği askıya almak için SPSCG yönetim kurulu kararı gereklidir.
 LookUs & Online Makale