Spinal Cerrahide Girişimsel Ağrı Uygulamaları

Spinal Cerrahide Girişimsel Ağrı Uygulamaları

Eğitim Toplantısı (konferans ve uygulamalı cerrahiler eşliğinde yapılacak)

14 Mayıs 2018 (Pazartesi)

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

 

Konferans Salonu

09:00 – 09:05    Açılış

09:05 – 09:20    Omurga kökenli ağrının iletimi (temel anatomi) 
                        Uzm. Dr. Özhan M. UÇKUN (Ankara Numune EAH – Beyin ve Sinir cerrahisi Kl)

09:20 – 09:35    Servikal omurgada girişimsel ağrı uygulamaları
                        Prof. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan (Gülhane Tıp Fakültesi - Gaziler FTR EAH)

09:50 – 10:05    Lomber bölgede enjeksiyon yöntemleri ve RF uygulamaları 
                        Doç. Dr. Yavuz AKAÇBOY (Ankara Numune EAH – Anestezi Kliniği – Algoloji Birimi)

10:00 – 10:20    Sakroiliak eklem enjeksiyonu ve ablasyon yöntemleri 
                        Doç. Dr. Mustafa BARUTÇUOĞLU (Celal Bayar Üniv. – Tıp Fakültesi – Nöroşirürji AD)

10:30 – 11:00    Kahve Arası

11:00 – 11:15    Kaudal blok – Epiduroskopi: Ne zaman / Nasıl 
                        Prof. Dr. Özerk OKUTAN (KTO Karatay Üniv. - Tıp Fakültesi – Konya Medicana Hast.)

11:15 – 11:30    Piriformis Sendromu: Tanı yöntemleri ve ağrıya yönelik girişimler 
                        Doç. Dr. Elif YALÇIN (Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH)

11:30 – 11:50    Omuriliğe yönelik ağrı cerrahisi 
                        Prof. Dr. Ali SAVAŞ (Ankara Üniv. – Tıp Fakültesi – Nöroşirürji AD)

Ameliyathane 

12:00 – 16:00    Cerrahi Uygulamalar 
                        Lomber sinir kökü bloğu, Lomber Faset eklem bloğu, Faset eklem RF ablasyon, kaudal blok, Sakro-iliak eklem bloğu,

 LookUs & Online Makale